Maart 2023

 
 

De Brooddoos

Dit zijn de reeds 5 aangesloten scholen:


Onze inleidende videoGeleidelijk aan groeit ons concept van "De Brooddoos" naar een volwaardige hulpverlening.

Binnen de Hasseltse scholen steunen we de twee laatste jaren van het kleuteronderwijs alsook de twee eerste jaren van het basisonderwijs. En wie kent beter de noden van de leerlingen dan de betrokken leerkrachten. Daarom steunen we hen rechtstreeks om de zo belangrijke opvang te bezorgen aan die leerlingen die in nood zijn. De financiële ondersteuning van afzonderlijke leerkrachten (tot 350 euro per leerkracht) kent bijzonder veel bijval. De verantwoording van de uitgaven wordt door de leerkrachten minitieus opgevolgd.

De betrokkenheid van de leerkrachten is uitzonderlijk. Het welzijn van het kind staat natuurlijk in direct verband met het welzijn van de familie waarin het opgroeit. Zodoende kan er een vraag ontstaan naar een meer uitgebreide hulp, bvb naar het huisgezin toe. Deze steun kan inderdaad gegeven worden indien ze valt onder "normale hulpdossiers" waarvan de eigenschappen nog steeds dezelfde zijn als die die we vroeger ontvingen van de stad Hasselt (OCMW.

De vergadering vindt de acties met de toegekende budgetten aan de leerkrachten te waardevol om te diversifiëren naar andere acties (bvb computeraankopen voor de school); "Schoenmaker blijf bij uw leest". We gaan zodoende, via het medium van de nieuwsbrief, de vragen naar computers (of grotere entiteiten) doorspelen naar de Serviceclubs.

Tijdens de contactnames met de leerkrachten proberen we te detecteren welke o.a. de computersproblemen zijn. Zo is er een opportuniteit met een softwareprogramma waarbij taalachterstand kan opgelost worden. We hebben meer details gevraagd aan de betrokken leerkrachten en houden u hiervan op de hoogte.

Kan u ons meedelen of uw club reeds computers of ander materiaal (bvb software) heeft geleverd aan welke school of scholen?
Graag zien we uw antwoord tegemoet om dit, tijdens de volgende HSF-vergadering, te bespreken.


Uiteraard zien we graag uw reacties en/of opmerkingen graag tegemoet op het emailadres "voorzitter@hasseltservicefonds.be".In samenwerking met Clavis hebben we aan de leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs van de betrokken scholen heel wat educatieve voorlees- en leesboeken gegeven.