Dossiers

 
   Tijdens de vorige vergaderingen hadden we al aangehaald dat de stad Hasselt, en meer bepaald het OCMW, ons minder dossiers zou doorgeven. Mevrouw Marleen Peeters, directeur van de sociale dienst, verklaarde ons dat in een uitgebreide uiteenzetting. Wij kunnen enkel de inspanningen waarderen die de stad Hasselt voor al zijn burgers doet. Toch kan het soms zijn dat individuele gevallen zich niet aanmelden bij de stad. Schroom kan daar een reden toe zijn.

Daarom hebben wij een oproep gedaan aan al onze leden van het HSF: kom je in je omgeving een schrijnende toestand tegen, meld het ons dan.

   In navolging van deze oproep meldde Christian Lemmer, lid van Rotary Hasselt, een oproep tot hulp. Zoals gewoonlijk werd alle discretie in acht genomen bij de bespreking van dit dossier. Na beraadslaging werd er beslist een tegemoetkoming in de kosten te doen ter waarde van 375 euro.
Dit dossier is ter inzage door onze leden.


   Steun aan de klaswerking bijkomend aan "De Brooddoos".
Vanuit de school Mozaïek kwam er de aanvraag om een speelbord ter waarde van 350 euro. Dit pedagogisch speelbord zal de kinderen in staat stellen de executieve functies te oefenen. Als antwoord op de vraag van de HSF-vergadering stuurt de leerkracht ons meer details. Voor het dossier: KLIK HIER.


    Het dossier "gezin in nood".
Dit dossier wordt aangebracht door de heer Guido De Cock, lid van Kiwanis de Hazelaar, en betreft een huisgezin dat schuldbemiddeling heeft aangevraagd maar dient een steun te krijgen om de penibele toestand (mede door Corona en energie) te boven te komen. Guido kent de problematiek van het huisgezin door en door (hij staat in voor hun dossier van schuldbemiddeling) en staat garant voor de authenticiteit van de aanvraag aan het HSF. Het gevraagde bedrag van 500 euro werd toegekend.


    Het dossier "Homie".
Dit dossier werd ons aangebracht door de heer Carl Dierickx, lid van Rotary Herckenrode, en wordt verder toegelicht in de rubriek "In de kijker" .


Discretie bij de behandeling van de dossiers?
Het HSF garandeert een volledige anonimiteit bij het behandelen van de dossiers. Toen we de dossiers binnenkregen van het OCMW was het OCMW de "filter", m.a.w. zij kenden de persoonsgegevens van de aanvrager.
In deze vernieuwde situatie is de aanbrenger een lid van onze Hasseltse Serviceclubs. Hij/zij kent de persoonsgegevens en staat garant voor de correctheid van de aanvraag en de desbetreffende gegevens.

Indien u vragen, suggesties en/of opmerkingen hebt dan kan u steeds terecht op ons emailadres "voorzitter@hasseltservicefonds.be". We antwoorden u dan zo spoedig mogelijk