Het huidig bestuur van het Hasselt Servicefonds


Het Hasselt Servicefonds heeft 2 vergaderingen per maand: de eerste en de tweede woensdag van iedere maand.

De eerste woensdag komt het bestuur samen in wat zij noemt "Het Klein Bestuur". Hier wordt de vergadering van de volgende week voorbereid alsook de elementen die per hoogdringendheid behandeld moeten worden; bv. administratie en dgl.

Het Hasselt Servicefonds is bijzonder transparant in haar werking en financiën. Het bestuur zorgt ervoor dat de leden op de vergadering (2de woensdag van de maand) over alle informatie beschikken. Ook kunnen de leden steeds, op eenvoudige vraag, andere informatie van het HSF opvragen. De communicatie tussen het HSF en de Serviceclubs gebeurt via de vertegenwoordigers die door de clubs werden aangewezen om de HSF-vergaderingen bij te wonen.

Het bestuur van het Hasselt Servicefonds is steeds bereid haar werking voor te stellen bij uw Serviceclub. Graag zien we uw vraag tegemoet op het emailadres "voorzitter@hasseltservicefonds.be".Erevoorzitters:
  • Jos Berben (1987-1993)
  • Mia Claesen † (1993-1997)
  • Alphonsine Phlix † (1997-2000)
  • Leo Bomans (2000-2003)
  • Charles Steyaert (2003-2005)
  • Jan Leën (2006-2017)
  • Guido De Cock (2018-2019)

 
De drie laatste voorzitters (van links naar rechts):
  • Hendrik Claessens (2019 - heden)
  • Guido De Cock (2018-2019)
  • Jan Leën (2006-2017)