Informatie vanuit de dienst "Samenleving"
 
Interessante tewerkstellingsmaatregelen voor werkgevers en/of zelfstandigen:

IBO = individuele beroepsopleiding: Vorm je ideale werknemer met een IBO | VDAB Werkgevers:(klik hier) kan via VDAB en OCMW

Artikel artikel 60 privé:
 • Deze tewerkstelling is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW de leefloongerechtigde tewerkstelt met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van sociale zekerheid en onze arbeidsmarkt

 • Gunstmaatregel voor cliënten met een leefloon en kan enkel onder bepaalde voorwaarden

 • OCMW is werkgever en cliënt wordt bij de privé werkgever (reguliere arbeidsmarkt) tewerkgesteld

 • OCMW trajectbegeleider blijft gedurende hele arbeidscontract ondersteunen (duur contract is afhankelijk van de leeftijd: tussen het jaar en de 2 jaar)
  • Aanspreekpunt voor zowel werkgever als cliënt
  • Komt evaluaties doen
  • Maakt persoonlijk ontwikkelingsplan op met cliënt


 • Kost is 850 euro per maand, maar indien je gebruik maakt van een opleidingsplan, heb je recht op een opleidingspremie van 250 euro per maand en is de kost het eerste jaar 600 euro per maand

 • Er wordt gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst

 • We werken altijd op basis van de cliënt en zijn jobdoelwit en gaan op zoek naar een gerichte en relevante werkplaats

 • Voor meer info kan je terecht bij Charlène Borghs (emailadres: "Charlene.Borghs@hasselt.be")