Bijdrage van de clubs
 
In samenspraak met alle Serviceclubs werd overeengekomen dat het Hasselt Servicefonds geen eigen sponsors mag aantrekken, noch evenementen ter sponsoring mag organiseen wanneer dit strijdig is met de werking van een Serviceclub.

De werking van het Hasselt Servicefonds kan enkel uitgevoerd worden wanneer de Serviceclubs hun bijdrage verlenen. Een bijdrage is een voorwaarde om mee te doen in het HSF, daarover waren alle aanwezigen het op de Algemene Vergadering mee eens. Het HSF zal dit standpunt verdedigen bij de clubs die niet aanwezig waren op de Algemene vergadering.

Als bijdrage werd voorgesteld om deze te stellen op 25 euro per lid van de betrokken Serviceclub.

De leden van de HSF-vergadering stellen voor dat de jongerenclubs (zoals Rotaract en Ronde Tafel) geen financiƫle bijdrage dienen te leveren. Dit is tevens het standpunt dat An-Sofie Thijssen van Rotaract verdedigde. Zij stelt dat jongeren hun meerwaarde kunnen tonen door effectief in werking en organisatie actief te zijn.

Het zou onze werking en engagement ten goede komen indien we de bijdragen van de clubs binnen dit eerste trimester mogen ontvangen.

Bij de start van het nieuwe jaar hebben al een aantal Serviceclubs
hun bijdrage gestort of engageren zich dit eerste trimester te doen;
  • stad Hasselt: 2.500 euro
  • Rotary Hasselt: 1.500 euro
  • Kiwanis Hazelaar: 1.000 euro
  • Lions Hasselt: 1.000 euro
  • Kiwanis Langeman: 800 euro
  • Kiwanis Heiliwigis: 500 euro
Langs deze weg vragen we om, tijdens de bestuursvergadering van uw Serviceclub aandacht te besteden aan uw bijdrage die zo noodzakelijk is om een efficiƫnte werking te garanderen. Het rekeningnummer van het Hasselt Servicefonds is: BE66 8002 0992 3943

Uiteraard zien we graag uw reacties en/of opmerkingen graag tegemoet op het emailadres "voorzitter@hasseltservicefonds.be".