Beste lid van het Hasselt Servicefonds

Het Hasselt Servicefonds, mee opgericht door uw Serviceclub, bestaat haast 35 jaar.

Het HSF is uniek in Vlaanderen; in geen enkele stad of gemeente bundelen alle Serviceclubs hun krachten in een vzw om mensen van hun stad, die uit de boot zijn gevallen bij bestaande hulporganisaties, financieel te helpen.

Niet iedereen kent het Hasselt Servicefonds. Daarom stellen we u in deze nieuwsbrief onze activiteiten van de afgelopen 2 maanden voor.

Een korte omschrijving van ons doel, dat statutair bepaald is, vindt u eveneens op onze website "www.hasseltservicefonds.be".
 

De Brooddoos: wij steunen de bijzondere betrokkendheid van de leerkrachten. Maar we doen meer dan dat.

 

In de kijker: een bijzondere aandacht voor de werking van Homie vzw die we op een speciale manier ondersteunen


Uiteenzetting: Davy Dupont trok veel aandacht bij de voorstelling van de Hasseltse initiatieven van Vincentius

 

Diverse onderwerpen: bij het Hasselt Servicefonds stellen we altijd transparantie voorop. Suggesties, administratie e.a. komen aan bod.


Evenementen van de Serviceclubs: een aantal mooie acties komen in de kijker

 

Bijdragen van de clubs: door een bijdrage van de Hasseltse Serviceclubs kunnen wij deze werking verrichten.


In memoriam: Luc de Schepper, onze vriend en voorzitter van Rotary Herckenrode, is overleden

 

Het bestuur van het HSF: graag stellen we ons even voor


Een project uitwerken? Het is geen gemakkelijke opdracht.

 

De Virga Jesse Feesten: een vraag naar de Serviceclubs toe.


Uit de dienst "Samenleving": Interessante tewerkstellingsmaatregelen voor werkgevers en/of zelfstandigen