Kiwanis en de Brooddoos

 • Blijkbaar was er wat verwarring ontstaan toe in de Limburgse pers werd vermeld dat Kiwanis op eigen initiatief de actie Brooddoos ontplooide.
  Bij navraag berust dit op een misverstand. Als nationale en regionale organisatie ondersteunt Kiwanis Brooddoos-initiatieven op provinciaal niveau. Zo helpen zij o.a. Bilzen en Diepenbeek.
  Voor wat betreft de stad Hasselt ondersteunt zij onze Brooddoos, loyaal met de andere Hasseltse Serviceclubs


Jaarverslag en andere documenten

 • Het Hasselt Servicefonds streeft naar een maximale transparantie. Zo kunnen alle leden, op eenvoudige vraag, inzage hebben in alle rapporten en financiële transacties van het HSF.


Initiatieven en het Klein Bestuur

 • Zoals u weet vergadert het Klein Bestuur steeds de week voor de ledenvergadering. Haar taak bestaat eruit de vergadering zo goed mogelijk voor te bereiden zodat de leden van het HSF zich tijdens hun vergadering maximaal kunnen concentreren op de bespreking en afhandeling van de dossiers en van de lopende werkzaamheden.
  Uiteraard is het de ledenvergadering van het Hasselt Servicefonds dat de uiteindelijke beslissing neemt over de belangrijke dossiers. Op aangeven van de ledenvergadering staat het Klein Bestuur ook in voor de lopende zaken met in het bijzonder de continuïteit van de Brooddoos-actie.

 • Indien u suggesties, vragen en/of opmerkingen hebt dan zullen die in de ledenvergadering aan bod komen. We zouden het waarderen indien u deze even vooraf meldt zodat het Klein Bestuur ze kan plaatsen in de ledenvergadering.


Voorstelling van het Hasselt Servicefonds

 • Indien u wenst dat we het Hasselt Servicefonds komen voorstellen in uw Serviceclub dan doen we dit graag. Gelieve een mail te sturen naar "voorzitter@hasseltservicefonds.be" en we nemen zo snel mogelijk contact met u op om een datum af te spreken.