Op 19 december 2022 is Luc, onze vriend en voorzitter van Rotary Herckenrode, overleden.

Luc de Schepper was tot in 2020 nog rector van de UHasselt. Een groot man, die in de 16 jaar dat hij de universiteit leidde, maar ook voordien en erna, enorm veel heeft betekend voor Limburg. Hij werd amper 65 jaar.

Luc De Schepper studeerde natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen (1979) en doctoreerde aan het Limburgs Universitair Centrum (1983). Van 1997 tot 2003 was hij daar hoofd van het departement Wiskunde, Natuurkunde en Informatica, van 1999 tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO), een onderzoeksinstituut van het LUC. Hij was ook kortstondig (van 2003 tot 2004) decaan van de faculteit Wetenschappen.

In oktober 2004 volgde hij Harry Martens op als rector van het Limburgs Universitair Centrum, dat in 2005 tot de Universiteit Hasselt werd omgedoopt. Onder zijn rectoraat werden drie nieuwe faculteiten binnen de UHasselt opgericht. Van 2015 tot 2017 was hij tevens voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. In oktober 2020 werd hij als rector door Bernard Vanheusden opgevolgd. De Schepper had er toen dus 4 ambtstermijnen van 4 jaar opzitten en kreeg hiervoor bij zijn afscheid enorm veel lof.

“In die afgelopen 16 jaar vervelde het Diepenbeekse LUC onder zijn leiding tot de fiere UHasselt die we vandaag kennen”, stelde PXL-directeur Ben Lambrechts toen. “Maar de geschiedenisboeken zullen Luc ook herinneren als een rector met een groot engagement voor een gelijke kansenbeleid, dat hij trouwens na zijn aftreden als rector heeft verdergezet, en als grondlegger van de ‘Civic University’, die de UHasselt is en steeds meer wil worden. Vriend en vijand zal Luc De Schepper ten eeuwigen dage verbinden met het ambitieuze groeiplan dat hij voor de universiteit heeft uitgetekend.”

“Fier op de regio”
“Als rector heeft hij de UHasselt enorme diensten bewezen. We zijn vandaag meer dan ooit een centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening; meer dan ooit een universiteit met impact. En daar heeft hij sterk zijn stempel op gedrukt”, aldus huidig rector Vanheusden, in zijn speech van twee jaar geleden. “Luc De Schepper vocht ook hard voor een verdere, noodzakelijke verbreding van ons opleidingsaanbod. Dit alles deed hij niet omdat hij per se rector wilde zijn van een grote universiteit of van een Oxford-aan-de-Demer, maar omdat hij fier was op de instelling waar hij zijn academische carrière heeft uitgebouwd. Fier ook op de regio waarmee hij zo vergroeid was geraakt.” Bij zijn afscheid als rector werd Luc De Schepper dan ook uitvoerig bedankt voor “zijn harde werk, visie, doortastend leiderschap én voor de bescheidenheid waarmee hij in de voetsporen trad van zijn al even hardwerkende, visionaire en doortastende voorgangers.”

Een ander stokpaardje van De Schepper was de "Civic University", een universiteit die met haar onderzoek inspeelde op de economische en maatschappelijke noden van Limburg. 

Na zijn pensioen bleef Luc achter de schermen actief, onder meer rond initiatieven voor onderwijskansen voor iedereen. Hij was trekker van TALim, talentenacademie Limburg, waar hij met kinderen van 10 tot 12 jaar aan de slag ging om ze warm te maken voor bepaalde beroepsgroepen en op die manier voor verder studeren voor later.

Het overlijden van Luc kwam als een totale verrassing. Maandag voelde hij zich niet goed en ging voor controle naar het ziekenhuis, waar hij amper een kwartier later overleed. Uit nader onderzoek bleek dat het melanoom dat 10 jaar geleden in zijn oog was vastgesteld, was uitgezaaid naar de lever en dat allicht de dood heeft veroorzaakt. Tot enkele dagen voordien had hij er echter geen last, en dus ook geen weet van gehad.