Het Hasselt Servicefonds ( HSF) VZW. werd opgericht in december 1988 en vierde onlangs haar 30 jaar bestaan.
De leden van het HSF zijn alle 18 Hasseltse service clubs en de Stad Hasselt.


Het doel is statutair bepaald; het Hasselt Service Fonds helpt financieel, individuele gevallen uit Hasselt die bij de bestaande hulporganisaties uit de boot zijn gevallen.
De hulpdossiers, die worden voorgedragen op de maandelijkse vergaderingen, worden onderzocht, besproken en al dan niet goedgekeurd.


Op deze vergadering wordt een lid van elke club uitgenodigd. De VZW wordt gecontroleerd door 2 commissarissen en, voldoet correct aan alle juridische verplichtingen;


Naast de behandeling van de individuele dossiers richt het Hasselt Servicefonds zich eveneens op het

Project "De Brooddoos"

richt zich specifiek naar KIND-armoede in Hasselt, en is een project dat in 2018 ontwikkeld werd en in het werkjaar 2019 werd opgestart.

Wat is de BROODDOOS?

In samenspraak met verschillende instanties (onderwijs, stad) hebben we op dit ogenblik 5 Hasseltse scholen uitgekozen, Vrij en Gemeenschaps-onderwijs.
In deze Hasseltse scholen wordt aan een leerkracht - kleuterklas en 1ste studiejaar - een jaarbudget toegekend van € 350 , vrij te besteden maar wel doelgericht naar leerlingen, die bepaalde primaire behoeften (eten, middagmaal, , kleding, schoolgerief, ...) niet hebben door een tekort aan financiële middelen van de ouders.

In voorgesprekken met de betrokken leerkrachten horen wij dat er inderdaad, bij toch wat leerlingen kleine behoeften zijn, die mits onze financiële hulp, gemakkelijk kunnen verholpen worden.

Enkele voorbeelden Wij overwegen ook op vraag van enkele leerkrachten "ruilkasten", in de scholen te organiseren zodat bvb. de kleding jaarlijks terug kan ingeleverd worden en dus meermaals kan gebruikt worden.

Uiteraard is er een controle- en evaluatiesysteem, zodat het team van het HSF weet of alle gelden en middelen correct worden gebruikt.

Gezien onze beperkte financiële middelen richten wij ons op dit ogenblik tot slechts 3 klassen per gekozen school. Uiteraard stellen wij vast dat er in meerdere Hasseltse scholen klassen zijn waar zich soortgelijke problemen voordoen.

Ons project wil geen grote schoolactiviteiten sponsoren (schooluitstappen en dgl.). Wij richten ons echt naar de noden van het individuele kind.

Dat de financiële inspanningen van onze "sponsors " o.a. dank zij de bijdrage van de 16 Hasseltse Service Clubs ( +/- 350 leden) regelmatig zullen gecommuniceerd worden, ligt voor de hand.Bestuur HSF

Voorzitter
Secretaris
Ondervoorzitter
2de ondervoorzitter
Penningmeester
  Hendrik Claessens (Rotary Hasselt)
Tony Tempels (Kiwanis Langeman)
Guido De Cock (Kiwanis Hazelaar)
Nicole de Rivière (Soroptimisten)
Jos Thoelen (Kiwanis Langeman)
 
Ere-voorzitters:

Jos Berben (1987-1993)
Mia Claesen † (1993-1997)
Alphonsine Phlix † (1997-2000)
Leo Bomans (2000-2003)
Charles Steyaert (2003-2005)
Jan Leën (2006-2017)
Guido De Cock (2018-2019)