Het Hasselts service fonds ( HSF) VZW. werd opgericht in december 1988 en vierde onlangs haar 30 jaar bestaan.De leden van het HSF zijn alle 16 Hasseltse service clubs en de Stad Hasselt.


Het doel is statutair bepaald; het Hasselt Service Fonds helpt financieel, individuele gevallen uit Hasselt die bij de bestaande hulporganisaties uit de boot zijn gevallen.

De hulpdossiers, die worden voorgedragen op de maandelijkse vergaderingen, worden onderzocht, besproken en al dan niet goedgekeurd.Op deze vergadering wordt een lid van elke club uitgenodigd. De VZW wordt gecontroleerd door 2 commissarissen en, voldoet correct aan alle juridische verplichtingen;

 

Bestuur HSF

Voorzitter
Secretaris
Ondervoorzitter
2de ondervoorzitter
Penningmeester
Guido De Cock (Kiwanis Hazelaar)
Tony Tempels (Kiwanis Langeman)
Hendrik Claessens (Rotary Hasselt)
Nicole de Rivière (Soroptimisten)
Jos Thoelen (Kiwanis Langeman)
 
 
Ere-voorzitters:

Jos Berben (1987-1993)
Mia Claesen † (1993-1997)
Alphonsine Phlix † (1997-2000)
Leo Bomans (2000-2003)
Charles Steyaert (2003-2005)
Jan Leën (2006-2017)

Project "De Brooddoos"

richt zich specifiek naar KIND-armoede in Hasselt, en is een project dat in 2018 ontwikkeld werd en in het werkjaar 2019 werd opgestart.
Wat is de BROODDOOS?

In samenspraak met verschillende instanties (onderwijs, stad) hebben we op dit ogenblik 2 Hasseltse scholen uitgekozen, één van elk net (Vrij en Gemeenschaps-onderwijs).
In deze Hasseltse scholen wordt aan een leerkracht - kleuterklas en 1ste studiejaar - een jaarbudget toegekend van € 500 , vrij te besteden maar wel doelgericht naar leerlingen, die bepaalde primaire behoeften (eten, middagmaal, , kleding, schoolgerief, ...) niet hebben door een tekort aan financiële middelen van de ouders.

In voorgesprekken met de betrokken leerkrachten horen wij dat er inderdaad, bij toch wat leerlingen kleine behoeften zijn, die mits onze financiële hulp, gemakkelijk kunnen verholpen worden.

Enkele voorbeelden
  • Geen ontbijt
  • Geen brooddoos of lege brooddoos
  • Zwembroekjes (kindjes hebben geen "fatsoenlijk" zwembroekje)
  • Winterjas (kinderen komen met een zomerjasje naar de klas in de wintermaanden).
Wij overwegen ook op vraag van enkele leerkrachten "ruilkasten", in de scholen te organiseren zodat bvb. de kleding jaarlijks terug kan ingeleverd worden en dus meermaals kan gebruikt worden.

Uiteraard is er een controle- en evaluatiesysteem, zodat het team van het HSF weet of alle gelden en middelen correct worden gebruikt.

Gezien onze beperkte financiële middelen richten wij ons op dit ogenblik tot slechts 3 klassen per gekozen school. Uiteraard stellen wij vast dat er in meerdere Hasseltse scholen klassen zijn waar zich soortgelijke problemen voordoen.

Ons project wil geen grote schoolactiviteiten sponsoren (schooluitstappen en dgl.). Wij richten ons echt naar de noden van het individuele kind.

Dat de financiële inspanningen van onze "sponsors " o.a. dank zij de bijdrage van de 16 Hasseltse Service Clubs ( +/- 350 leden) regelmatig zullen gecommuniceerd worden, ligt voor de hand.
 
 
 

Project "LEVENSLOOP"
Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden. Het draait helemaal rond solidariteit en zowel nationale als lokale fondsenwerving voor de strijd tegen kanker.

Dit jaar verbroederen we met alle Service Clubs die lid zijn van het Hasselt Service Fonds. Het HSF-huis zal de place-to-be zijn op het middenplein van de atletiekpiste Kiewit.

Levensloop 2019 Hasselt gaat door op Van zaterdag 18 mei, 14u30 tot zondag 19 mei, 14u30 komen de deelnemers gedurende 24u samen op de atletiekpiste van Kiewit om:
  • "de vechters", mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, in de bloemetjes te zetten.
  • mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn.
  • als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.
Teams lossen elkaar gedurende deze 24 uur lang af met wandelen of lopen. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Er staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste.

Levensloop is geen competitie en alle sympathisanten kunnen door hun aanwezigheid en een natje en een hapje te nuttigen hun steun betuigen!

Kortom: Dames & heren, jong & oud, kinderen en kleinkinderen en honden aan de leiband kunnen deelnemen door in naam van hun Service Club mee te wandelen, te lopen of te steunen als supporter of sponsor.

Hoe kan je deelnemen/steunen?:
  • Als supporter: Kom even langs met familie en vrienden om de deelnemers een hart onder de riem te steken. De inkom is gratis.
  • Als wandelaar/loper: Laat aan je Service Club per mail weten op welk tijdstip je je sponsortocht wil afwerken of registreer je deelname rechtstreeks via de website www.levensloop.be bij je team
We hebben ieders hulp nodig om ons team gedurende 24h. te vertegenwoordigen op de piste.

Deelname:10 euro
  Als sponsor: Via de website www.levensloop.be kan je een deelnemer of het voltallig team sponsoren.
Vanaf een totaalbedrag van €40 zijn je giften fiscaal aftrekbaar en ontvang je een fiscaal attest.

LEVENSLOOP is een feestelijk evenement voor alle leeftijden,
…en IEDEREEN KAN MEEDOEN OP ZIJN/HAAR MANIER.

Verdere details over het HSF-huis volgen weldra. We rekenen op jou!!