Home

Historiek en Organisatie

Doelstelling

Bestuur

Werking

Statistieken

Hasseltse Service clubs

Fifty-One Club Hasselt
Fifty-One Club Hasseletum
Inner Wheel Hasselt
Kiwanis Hasselt Langeman
Kiwanis Hasselt Hazelaar
Kiwanis Hasselt Heilewigis
LIONS Club Hasselt
LIONS Club Hasselt Van Veldeke
Ronde Tafel Hasselt
Rotary Club Hasselt
Rotary Club Hasselt Herckenrode
Rotary Club Hasselt Juniperus
Rotaract Club Hasselt
Soroptimist Club Hasselt
Rotaract Club Hasselt


Datum Charter: 11-8-1980
Aantal leden: 16 (incl. 4 stagiairs)
Aanvang werkingsjaar: 1 oktober
Bijeenkomst: Taverne Vogelsanck - Hasselt
1e vrijdag om 20:30 uur
Bestuursleden:
Voorzitter: Jelle Briers
Secretaris: Colla Valerie
Verantw. sociale werken: Anneleen Dams
Penningmeester: Eline De Kegel
Inkomend voorzitter: ntb

Vertegenwoordigers in het HSF vzw:
ntb : Raad van Bestuur
ntb : Algemene Vergadering

Website(s):
www.district1630.be

Activiteitenkalender:

Sociale projecten: