Home

Historiek en Organisatie

Doelstelling

Bestuur

Werking

Statistieken

Hasseltse Service clubs

Overzicht Clubvergaderingen

Clubbezoeken
Werking

De aanvragen worden ingediend op het adres van het Fonds
(of via onderstaande telefoonnummer of e-mail adres):

  • door de betrokkene zelf, of
  • door iedere andere persoon, dienst of vereniging die op de hoogte is van een noodsituatie.
  •  
De dossierbehandelaar onderzoekt de aanvragen en stelt een advies op dat wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

In gemeenschappelijk overleg met de dossierbehandelaar worden de aanvragen door de Raad van Bestuur discreet en anoniem afgehandeld.

De dossierbehandelaar stelt de betrokkenen op de hoogte en voert de genomen beslissingen uit.

Dossierbehandelaar

Heidi Christiaens
tel. 011- 23 94 40
e-mail: dossiers@hasseltservicefonds.be


Bankverrichtingen

Zichtrekening: AXA 800-2099239-43to top Last update: 13-02-2012