Home

Historiek en Organisatie

Doelstelling

Bestuur

Werking

Statistieken

Hasseltse Service clubs

Overzicht Clubvergaderingen

Clubbezoeken
Raad van Bestuur

De v.z.w. wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke Hasseltse serviceclub en één vertegenwoordiger van de stad Hasselt.

De Raad van Bestuur vergadert in de raadzaal van het stadhuis om 18:30 uur op de 2de woensdag van elke maand, behalve in juli. Alle leden van de Hasseltse Serviceclubs zijn als waarnemer welkom op deze vergaderingen.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks gekozen door de Raad van Bestuur en bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een ere-voorzitter en eventueel één of meerder externe adviseurs.

Dagelijks bestuur huidige werkingsjaar:

Voorzitter: Jan Leën (Kiwanis de Langeman)
1e Ondervoorzitter: Jos Dessers (Rotary Club Hasselt)
2e Ondervoorzitter: Nicole de Rivière (Soroptimist Club Hasselt)
Penningmeester: Jean-Marie Cambier (Rotary Club Hasselt Herckenrode)
Secretaris: Nog te benoemen ()

Ere-voorzitters:

Jos Berben (1987-1993)
Mia Claesen (1993-1997)
Alphonsine Phlix † (1997-2000)
Leo Bomans (2000-2003)
Charles Steyaert (2003-2005)

Agenda vergaderingen
Datum Uur Plaats Vergadering
woe 11 jan 2012 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 8 feb 2012 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 14 mar 2012 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 11 apr 2012 19:00 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 9 mei 2012 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 13 juni 2012 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 13 juni 2012 19:30 raadzaal - Stadhuis Jaarl. Algemene Verg.


to top Laatste bijwerking: 21-01-2012