Home

Historiek en Organisatie

Doelstelling

Bestuur

Werking

Statistieken

Hasseltse Service clubs

Overzicht Clubvergaderingen

Clubbezoeken
Raad van Bestuur

De v.z.w. wordt beheerd door een Raad van Bestuur samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke Hasseltse serviceclub en één vertegenwoordiger van de stad Hasselt.

De Raad van Bestuur vergadert in de raadzaal van het stadhuis om 18:30 uur op de 2de woensdag van elke maand, behalve in juli. Alle leden van de Hasseltse Serviceclubs zijn als waarnemer welkom op deze vergaderingen.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks gekozen door de Raad van Bestuur en bestaat uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een ere-voorzitter en eventueel één of meerder externe adviseurs.

Dagelijks bestuur huidige werkingsjaar:

Voorzitter: Guido De Cock (Kiwanis de Langeman)
1e Ondervoorzitter: Jos Dessers (Rotary Club Hasselt)
2e Ondervoorzitter: Nicole de Rivière (Soroptimist Club Hasselt)
Penningmeester: Jos Thoelen (Kiwanis de Langeman)
Secretaris: Tony Tempels (Kiwanis de Langeman)

Ere-voorzitters:

Jos Berben (1987-1993)
Mia Claesen † (1993-1997)
Alphonsine Phlix † (1997-2000)
Leo Bomans (2000-2003)
Charles Steyaert (2003-2005)
Jan Leën (206-2017)

Agenda vergaderingen
Datum Uur Plaats Vergadering
woe 17 jan 2018 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 14 feb 2018 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 14 mar 2018 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 11 apr 2018 19:00 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 9 mei 2018 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 13 juni 2018 18:30 raadzaal - Stadhuis Raad v Bestuur
woe 13 juni 2018 19:30 raadzaal - Stadhuis Jaarl. Algemene Verg.


to top Laatste bijwerking: 24-02-2018