Home

Historiek en Organisatie

Doelstelling

Bestuur

Werking

Statistieken

Hasseltse Service clubs

Overzicht Clubvergaderingen

Clubbezoeken
Historiek

In het najaar van 1986 sloegen alle Hasseltse serviceclubs en het Stadsbestuur de handen in elkaar om gezamelijk een benefitorganisatie op het getouw te zetten.
De respons was zo groot dat er spoedig besloten werd een fonds op te richten waaruit geput kon worden om individuele noden in eigen regio te lenigen.
Dit fonds wordt beheerd door de v.z.w. Hasselt Service Fonds opgericht op 17 december 1987.
Door de gezamelijke inzet van alle Hasseltse serviceclubs kan het Hasselt Service Fonds over de nodige financiële middelen beschikken.

Organisatie

Het Hasseltse Service Fonds (afgekort HSF) is een v.z.w. waarvan de algemene vergadering is samengesteld uit:

  • de Stad Hasselt, vertegenwoordigd door de burgemeester of door de schepen voor sociale zaken, of een door één van hen gemandateerde afgevaardigde
  • maximum twee actieve leden van elke Hasseltse serviceclub.
De v.z.w. wordt beheerd door een Raad van Bestuur en geleid door een Dagelijks Bestuur.


De herziene statuten werden gepubliceerd in het staatsblad van 21-10-2004.


to top Last update: 02-12-2006